Produkter


Ett integrerat produktutvecklingssystem åstadkommer man lättast med produkter som ursprungligen är byggda för att användas tillsammans. think3-produkterna erbjuder en sömlös integration mellan 2D/3D, MCAD/PDM och yt/solid konstruktion.

Design

Avancerade program som hjälper designers och formgivare att förena avancerad form och funktion med hjälp av kurvor, ytor och solider
›› Läs mer om thinkdesign professional

Konstruktion

Mycket kraftfulla program som utnyttjar yt- och solidhantering samtidigt som detaljkonstruktion och stora assemblies skapas.
›› Läs mer om thinkdesign

Tooling

Program för plast och plåtverktyg.
›› Läs mer om thinktooling, think compensator och thinkreshape

PLM

Program som samordnar och hanterar stora datamängder och erbjuder projektledare och chefer information om projekten på ett mycket överskådligt sätt.
›› Läs mer om thinkPLM
För mer information vänligen kontakta oss eller besök www.think3.com